Kế hoạch  về việc tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình ôn tập trên Đài Phát thanh - Truyên hình Tiền Giang và dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch ...